Mreža mozgova 2.0: konkurs za mentore

Napomena: Konkurs je otvoren isključivo za crnogorske studente u inostranstvu.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) / Organization of Montenegrins Studying Aborad (OMSA) u saradnji sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM / English Language Teachers’ Association of Montenegro ELTAM, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, sprovodi projekat „Mladi talenti, sadašnjost i budućnost Crne Gore“.

Projekat ima za cilj uspostavljanje saradnje uspješnih studenata u inostranstvu sa talentovanim i perspektivnim učenicima srednjih škola, i nastavnicima u Crnoj Gori, kako bi se pružila neophodna podrška za dalji razvoj kapaciteta darovitih srednjoškolaca i srednjoškolki.

Opis programa:

U okviru projekta je otvoren Konkurs za učešće na Mentorskom programu Mreža mozgova 2.0 za 30 srednjoškolaca/ki, iz svih djelova Crne Gore, koji će dobiti priliku da se povežu sa mentorima/kama, studentima/kinjama na renomiranim svjetskim univerzitetima, i kroz program individualnog mentorstva unaprijede svoja znanja i vještine u oblastima njihovog interesovanja. Oni će takođe dobiti priliku da saznaju više o mogućnostima nastavka školovanja u Crnoj Gori ili inostranstvu, u oblastima njihovog interesovanja!

Projekat će biti izveden u formi onlajn radionica, na kojima će studenti, sa odgovarajućim akademskim znanjem i vještinama, izložiti na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način tematiku iz nauke/oblasti za koju je učenik/ca aplicirao/la. Pogledajte kako je izgledala Mreža mozgova 1.0!

Oblasti mentorstva:

U prethodnoj fazi, sproveden je Konkurs za srednjoškolce/ke. Na osnovu konačne liste učesnika/ca, OCSI je otvorila Konkurs za mentore/ke u sljedećim oblastima (preferece mentija):

 1. arhitektura,
 2. fizika (s fokusom na mehaniku, atomsku i nuklearnu fiziku, astronomiju),
 3. biznis ili menadžment,
 4. medicina,
 5. elektrotehnika (energetika),
 6. hotelijerstvo ili ugostiteljstvo,
 7. industrijski ili modni dizajn,
 8. pravo interneta (s fokusom na zaštitu podataka ličnosti) ili kompanijsko pravo,
 9. političke nauke ili međunarodni odnosi,
 10. medicina,
 11. socijalna psiholgija, sociologija ili obrazovna psihologija,
 12. biologija (s fokusom na genetiku),
 13. primijenjena fizika (s fokusom na astronomiju),
 14. menadžment (u saobraćaju),
 15. pravo – kriminalistika ili međunarodno privatno pravo,
 16. comparative literature,
 17. psihologija,
 18. matematika i informatika,
 19. arhitektura (s fokusom na urbanizam ili arhitektonsku fotografiju),
 20. ekonomija,
 21. primijenjena fizika,
 22. istorija umjetnosti ili starogrički/latinski,
 23. ljudska prava i međunarodne organizacije,
 24. arhitektura,
 25. medicina (s fokusom na psihijatriju),
 26. elektrotehnika (obrada signala),
 27. biologija,
 28. organska hemija ili biohemija,
 29. pjevanje i
 30. farmacija.

Očekivani ishodi mentorstava:

Projekat će se izvoditi u formi dvije do četiri onlajn radionice (u zavisnosti od vrste programa koji biraju učesnici/e) na kojima će zapaženi studenti sa reprezentativnim akademskim znanjem i vještinama izložili na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način određenu tematiku iz nauke za koju učenik aplicira. Mentor će nastojati da na interkativan i prilagođen način izloži određenu tematiku i pomogne učeniku/cu da razvije svoj rad/projekat u navedenoj oblasti, kao i da usmjeri učenika/ca na neke od studijskih programa iz oblasti interesovanja učenika/ce.

Po završetku mentorskog procesa, uz podršku mentora/ke, očekuje se da svaki učenik/ca:

 1. Razvije svoj mini rad / projekat u navedenoj oblasti i
 2. Identifikuje potencijalne studijske programe u oblastima interesovanja.

Radionice će se održavati tokom januara i februara, a moraju biti kompletirane najkasnije do 15. marta.

Napomena: Izabrani studenti će pripremiti kratki plan mentorstva i za svaku radionicu napraviti screenshot, kao dokaz o njenom održavanju.

Novčana naknada za mentorstvo iznosi 30€ po sesiji/radionici.  Tačan fond radionica dogovaraju OCSI/OMSA i mentor. Jedan mentor može imati više mentija.

Deadline za prijave studenata: 04.01.2021. u 23.59.

Za dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese: info@omsa.me

Otvoren je Konkurs za učešće u Mreži mozgova 2.0

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) / Organization of Montenegrins Studying Aborad (OMSA) u saradnji sa Udruženjem nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM / English Language Teachers’ Association of Montenegro ELTAM, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, sprovodi projekat „Mladi talenti, sadašnjost i budućnost Crne Gore“.

Projekat ima za cilj uspostavljanje saradnje uspješnih studenata u inostranstvu sa talentovanim i perspektivnim učenicima srednjih škola, i nastavnicima u Crnoj Gori, kako bi se pružila neophodna podrška za dalji razvoj kapaciteta darovitih srednjoškolaca i srednjoškolki.

Opis:

U okviru projekta je otvoren Konkurs za učešće na Mentorskom programu Mreža mozgova 2.0 za 30 srednjoškolaca/ki, iz svih djelova Crne Gore, koji će dobiti priliku da se povežu sa menotrima/kama, studentima/kanjama na renomiranim svjetskim univerzitetima, i kroz program individualnog mentorstva unaprijede svoja znanja i vještine u oblastima njihovog interesovanja. Oni će takođe dobiti priliku da saznaju više o mogućnostima nastavka školovanja u Crnoj Gori ili inostranstvu, u oblastima njihovog interesovanja!

Projekat će biti izveden u formi onlajn radionica, na kojima će studenti, sa odgovarajućim akademskim znanjem i vještinama, izložiti na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način tematiku iz nauke/oblasti za koju je učenik/ca aplicirao/la. Pogledajte kako je izgledala Mreža mozgova 1.0!

Uslovi za prijavljivanje:

Učenici/e drugog, trećeg ili četvrtog razreda bilo koje srednje škole u Crnoj Gori.

Pravo učešća:

Ovogodišnjim Konkursom su predviđena mjesta za 30 srednjoškolaca/ki, od čega:

 • 15 za srednjoškolce/ke koji/e imaju izražene afinitete prema određenoj naučnoj oblasti ili umjetnosti (učenici/e sa izraženim interesovanjima i/ili uspjesima u nekoj određenoj oblasti poput matematike, medicine, data science, filosofije, pjevanja itd.) i
 • 15 za srednjoškolce/ke koji/e imaju izražene sposobnosti ličnosti (učenici/e koji su prepoznati kao lideri u zajednici, organizatori aktivnosti, vršnjački edukatori itd.).

Način prijavljivanja:

Popunjavanjem prijavnog formulara i dostavljanjem dodatnih dokaza najkasnije do 10. decembra na e-mail adresu: info@omsa.me

 • Skrenirano/a originalno/a svjedočanstvo/a za prethodni/prethodne razred/e srednje škole (obavezno);
 • Preporuke nastavnika/pedagoga/mentora (nije obavezno, ali će biti dodatno vrjednovano);
 • Skrenirane kopije sertifikata, diploma, nagrada i dr. (biće dodatno vjednovano, naročito ukoliko pokazuju izvrnost u određenoj oblasti ili izražene osobine ličnosti).

Za dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese: info@omsa.me

Ukoliko poznajete srednjoškolca/ku koji se uklapa u kriterijume, molimo Vas da mu proslijedite ovaj poziv!

Ukoliko poznajete srednjoškolca/ku koji se uklapa u kriterijume, molimo Vas da mu proslijedite ovaj poziv!

Prijavni formular

 

INFORMACIJE O OBRADI I KORIŠĆENJU VAŠIH PODATAKA

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) (Adresa: Pera Šoća 14a, 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: ocsi.omsa@gmail.com) prikuplja, čuva i koristi Vaše lične i kontakt podatke tražene ovim prijavnim obrascem.

Zašto prikupljamo Vaše podatke?

Ove podatke obrađujemo u svrhu prijavljivanja na Sajam studija u inostranstvu i čuvamo ih u našoj bazi podataka, a u skladu sa Politikom privatnosti i drugim relevatnim politikama.

S kim ih dijelimo?

Podatke ćemo dijeliti interno isključivo u svrhu selekcije učesnika/ca Mentorskog programa i informisanja istih u vezi sa detaljima organizovanja Sajma. Ovo uključuje članove Organizacije. Vaše podatke nećemo dijeliti sa trećim licima.

Koliko dugo ćemo ih zadržati?

OCSI čuva vaše podatke za komunikacije vezane za Program, kao i za statističke potrebe kreiranja novog projekta slične vrste.

Popunjavanjem prijavnog formulara takođe dajete saglasnosti da čuvamo i koristimo Vaše lične podatke kako bismo Vas obavijestili o sličnim prilikama i događajima unutar Organizacije koji bi Vas mogli zanimati, odnosno za dostavljanje newsletter-a. U slučaju da povučete svoju saglasnost, Vaši podaci će biti odmah izbrisani i uništeni.

Koja su Vaša prava?

Kao vlasnik/ca podataka imate određena prava. Imate pravo da:

● pristupite i dobijete kopije Vaših podataka na zahtjev;

● zahtijevate od OCSI da promijeni pogrešne ili nepotpune podatke;

● tražite od OCSI da izbriše ili zaustavi obradu Vaših podataka;

● uputite prigovor na obradu Vaših podataka.

Ukoliko želite da izrazite zabrinutost, tražite pojašnjenja, uložite žalbe ili iskoristite neko od gore navedenih prava, uključujući i Vaše pravo da povučete saglasnost, budite slobodni da nam se obratite na gore navedeni e-mail.

Ukoliko smatrate da OCSI nije ispoštovala Vaša prava na zaštitu podataka, imate pravo žalbe.

Nemate nikakvu zakonsku ili ugovornu obavezu da pružate podatke OCSI na korišćenje tokom procesa selekcije. Međutim, ukoliko ne navedete tražene podatke u prijavnom obrascu, postoji mogućnost da nećemo moći potpuno ili uopšte obraditi Vašu prijavu, s obzirom da je ona strogo povezana sa poljem djelovanja i interesima OCSI.

Učešćem na Sajmu, dajete saglasnost da kreirani video, foto i pisani materijali na kojima se nalazite, a koji su nastali tokom projekta, budu korišćeni u promotivne svrhe OCSI i pravnih lica sa kojima OCSI sarađuje na organizaciji ovog projekta, kao i donatora.

Mreža mozgova 1.0: Upoznajte mentije i mentore

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OMSA) u saradnji sa Udruženjem pedagoga Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, sprovodi projekat Web akademije „Mreža mozgova“.

Cilj projekta je povezivanje i umrežavanje izvrsnih studenata u inostranstvu sa najtalentovanijim, najambicioznijim i najkreativnijim srednjoškolcima u Crnoj Gori.

U poslednjoj fazi projekta koja je sprovedena, izabrani su polaznici akademije: Andreja Živković, Anja Radulović, Anđela Obradović, David Vuković, Helena Perović, Ilha Adrović, Jovan Kašćelan, Miloš Barjaktarević, Valentina Špirić, Željko Tanjević.

Svako od njih je dobio mentora od studenata iz inostranstva sa kojim su sarađivali u cilju unapređenja i poboljšanja znanja, karijerne orjentacije, usmjeravanja na najbolje akademske programe u zemlji i inostranstvu.

Oblasti prema kojima su oni izrazili interesovanje su sledeće:

 • Računarske nauke: Vještačka inteligencija
 • Elektrotehnika, elektronika, elektroenergetske mreže i signali, vještačka inteligencija i njena primjena(posebno u medicini)
 • Medicina
 • Matematika
 • Hemija, biologija i srodne discipline
 • Programiranje, naročito algoritamsko programiranje i matematika
 • Matematika i teorija brojeva.
 • Fizika (eksperimentalna, teorijska, fizika elementarnih čestica, elektrostatika), astronomija, programiranje, vještačka intaligencija, robotika, matematika-
 • Elektrotehnika: Elektronika i robotika

Projekat je izveden u formi četiri onlajn radionica na kojima su zapaženi studenti sa reprezentativnim akademskim znanjem i vještinama izložili na prijemčiv, primjeren i uzrastu prilagođen način tematiku iz nauke za koju učenik je aplicirao.

U toku radionice korišćeni su softverski programi karakteristični za studijski program. Mentor su nastojali da na interkativan i prilagođen način izlože tematiku koja se izučava na fakultetu, kako bi učenik dobio cjelovitu sliku i uvjerljivu predstavu o studiranju na konkretnom programu.

 

 

perticipants participants Mreža mozgova6 Mreža mozgova7 Mreža mozgova8 Mreža mozgova9 Mreža mozgova10