20. Apr 2021.

O studijama medicine

Piše: Jovana Savić, studentkinja medicine na Univerzitetu u Bolonji

 

O studijama medicine

 

Medicina je u većini evropskih država fakultet koji traje šest godina. Nakon završenih šest godina studija, dobija se zvanje ljekara opšte medicine i hirurgije. Studirati medicinu znači steći znanje iz predkliničkih predmeta kao što su antomija, fiziologija, histologija, biohemija, biologija, fizika te kliničkih predmeta sa kojima se obično studenti susrijeću nakon treće godine. Klinički predmeti su drugačije raposređeni od države do države studiranja međutim, u većini slučajeva se podrazumijeva usavršavanje grana interne medicine (neurologija, dermatologija, kardiologija, pedijatrija, onkologija, gerijatrija…) te grana hirurgije kao sto su ortopedija, hirurgija abdomena, kardio i vaskularna hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija…  Tokom šest godina studiranja, uz teorijsko znanje potrebno je steći i praktično znanje. To je prvih godina zastupljeno većinom u okviru laboratorijskog rada, dok od treće godine pa nadalje  studenti imaju priliku da rade praksu na različitim odjeljenjima te vide kako funkcionišu različite strukture unutar bolnice. U nekim slučajevima studenti su obavezni da odrade praksu iz određenih oblasti dok je i u nekim slučajevima moguće izabrati gdje se želi odraditi određeni broj sedmica prakse.

O zanimanjima nakon završenih studija

Nakon završenih šest godina studija moguće je odmah raditi (nakon što se odradi pripravnički i položi državni ispit) ili nastaviti svoje školovanje putem specijalizacije koja traje dodatnih 4 ili 5 godina u zavisnosti da li se radi o kliničkoj ili hirurškoj specijalizaciji. U tabeli ispod možete vidjeti koje su neke od osnovnih specijalizacija:

GRANE INTERNE MEDICINE

GRANE HIRURGIJE
Alergologija i klinička imunologija Abdominalna hirurgija 
Dermatologija i venerologija Dječija hirurgija
Dječija i adolescentna psihijatrija Ginekologija i akušerstvo
Endokrinologija i dijabetologija Kardiotorakalna hirurgija
Fizikalna medicina i rehabilitacija  Neurohirurgija
Gastroenterologija Maksilofacijalna hirurgija
Hematologija Oftalmologija
Urgentna medicina Opšta hirurgija
Infektologija Ortopedija i traumatologija 
Onkologija Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija
Kardiologija Urologija
Klinička radiologija Vaskularna hirurgija
Nefrologija Otorinolaringologija
Neurologija
Opšta interna medicina
Psihijatrija
Pulmologija
Reumatologija
Pedijatrija
Gerijatrija

 

Takođe možemo navesti i neke specijalizacije koje ne spadaju ni u jednu od ove dvije kategorije, kao što su medicina rada, sudska medicina itd. Kliničke specijalizacije obično traju četiri godine dok hirurške traju pet godina, a neke i šest kao npr. neurohirurgija. Ako neko želi da odmah radi i ne nastavi svoje školovanje nakon šest osnovnih godina obično je moguće raditi kao izabrani ljekar, ili eventualno u hitnoj, ali i to sve zavisi od države do države, te od bolnice do bolnice.

O upisu 

Za upis na medicinu potrebno je imati jako dobro znanje iz svih prirodnih nauka s obizrom da su obično prisutna pitanja na prijemnom testu iz ovih oblasti, a i dobro znanje prirodnih nauka olakšava praćenje nastave na prvoj godini. Obično se tu radi o znanju iz hemije i biologije stečenom tokom četiri godine srednje skole. Moj savjet je polagati ova dva predmeta i na maturskom ispitu na kraju srednje škole jer služi kao dobar podsjetnik na sve što se učilo proteklih godina. S obirom da ja studiram u Italiji mogu podijeliti sa vama kako ovdje izgleda prijemni ispit. Naime, prijemni test se sastoji od pitanja iz više oblasti: hemije, biologije, fizike, matematike, logike i opšte kulture, tako da je za spremanje potrebno par mjeseci i učenja materije koja se uvijek ne uči u školi. Jako je bitno da, kada odlučite na kom fakultetu želite da studirate, dobro provjerite njihove zahtjeve jer prijemni ispit može varirati, kao i drugi zahtjevi kao što je visina prosjeka iz srednje skole, vannastavne aktivnosti itd. Uvijek može pomoći savjetovanje sa osobama koje su već upisale medicinu na vašem željenom fakultetu. Ako imate želju upisati medicinu u inostransvu, obavezno dobro istražite zahtjeve za upis direktno na sajtu fakulteta, te se konsultujte sa ambasadom te države u Crnoj Gori. Predlažem da se tokom srednje škole što više uključite u svijet nauke ako želite da studirate medicinu. Na primjer pohađanje Pronine ljetnje škole nauke vam može biti veoma korisno, kao i mnogi seminari koje organizuje vaša škola, ministarstvo… U nekim državama postoje i kursevi koji traju par mjeseci i spremaju vas za prijemni ispit, tako da uvijek treba razmotriti i tu opciju u slučaju da nije dovoljno individualno učenje. Budući studenti medicine takođe treba da budu spremni na studiranje koje traje šest godina i da znaju da će tokom tih šest godina većinu vremena provoditi na fakultetu i u bolnici.

Savjeti

Tokom osnovnih studija, pored fakultetskih aktivnosti, moj savjet je probati uraditi što je više prakse moguće jer je to ono sto vas najbolje sprema za budući posao ljekara. Postoje mnogi programi za odrađivanje prakse u inostranstvu, među kojima je i Erasmus+ pomoću kojeg možete provesti šest mjeseci ili godinu dana na razmjeni u nekom drugom evropskom gradu. S obzirom da je online učenje danas veoma zastupljeno, savjetujem gledanje videa. Npr. Dr Najeeb koji obrađuje sve predmete od prve do šeste godine kao i aplikaciju MedScape koja nudi simulaciju slučajeva iz svakodnevnog života i gdje vi treba da odlučite kako biste postupili sa tim pacijentom. Takođe, savjetujem uvijek da se novi studenti učlane u fakultetske organizacije koje uvijek organizuju mnogobrojne radionice, seminare ali i dodatnu obuku koja vas bolje sprema za posao ljekara jednog dana.

POVEZANE NOVOSTI