11. Mar 2021.

Da li znate šta je plagiranje?

Piše: Lazar Dašić, student Eötvös Loránd Univerziteta u Mađarskoj

 

Da li znate šta je plagiranje?

 

Tokom školovanja, studenti i učenici dosta često čuju riječ „plagiranje“. Ta riječ se najčešće pojavljuje na fakultetima i vezuje za akademsku čast i integritet. Definicija plagiranja, po Merriam-Webster rječniku je da plagiranje „predstavlja krađu ili preuzimanje riječi ili ideja drugih ljudi kao svoje; korišćenje produkt drugih ljudi bez kreditiranja tog izvora“. Drugim riječima, plagiranje jeste pojava kada neko preuzima nečije riječi ili ideje bez davanja zasluge (citiranja) tog izvora odakle ta ideja ili riječi potiču.

Plagiranje kao pojam je najzastupljeniji u obrazovanju (prevashodno visokom obrazovanju), gdje se on doživljava kao kršenje akademske časti i integriteta. Kao takav, veoma često dovodi do određenih sankcija prema onima koji rade plagiranje iliti plagiraju. Sankcije uglavnom uključuju, ako su studenti u pitanju, negativne ocjene na pisani rad, ili na čitav predmet do čak ekstremnih slučajeva gdje je moguće i da budu u potpunosti izbačeni sa visokoškolske ustanove. Sa druge strane, u društvenim zajednicama, plagiranje je takođe regulisano određenim zakonskim rješenjima, koji su uglavnom vezani za prava na intelektualnu svojinu. Stoga, na plagiranje se dosta često gleda kao nešto što se odnosi na krađu intelektualne svojine, i u nekim državama je kažnjivo zakonom do te mjere da su predviđene i kazne zatvorom (npr. Poljska i Indija). Međutim, postavlja se pitanje, zašto je bitno da se plagiranje izbjegava kao jedan od načina za pisanje radova?

Prije svega, studiranje na fakultetima predstavlja proces učenja kako misliti i kako govoriti u svoje ime, a ne nužno reprodukovati ideje i mišljenja drugih. U vezi sa tim, student na fakultetu bi trebao biti spreman da razmišlja kritički o tekstovima koje čita, kako bi u budućnosti postao nezavisni mislilac, koji će moći da predstavi svoje stavove i ideje na jedan odgovarajući način. Naravno, to ne znači da treba u potpunosti izbjegavati upotrebu tekstova i ideja drugih ljudi, već da nove ideje i razmišljanja treba da budu bazirana na idejama koje su već predstavljanje u prošlosti. Jedna veoma lijepa fraza opisuje ovaj fenomen „Zahvaljujući velikanima“ (eng. Standing on the shoulders of giants), a koja u suštini opisuje onog istraživača koji vlastita intelektualna ostvarenja gradi na istraživanjima i radu istraživača iz prošlosti. Šta to znači, u suštini?

Svo znanje koje je poznato čovječanstvu se sprovodilo kroz razna istraživanja kroz cijelu istoriju. Suštinski, znanje iz naučnih disciplina kojima se bavimo jeste produkt kumulativnog istraživanja koji se događao godinama i vijekovima. Kao takvo, svi ljudi koji su imali udjela u tom građenju znanja su imali i određene originalne kontribucije sa svojim radovima i idejama koje su izgradile taj spektar znanja. Stoga, te originalne ideje se ogledaju kao jedna vrsta svojine tih ljudi, u ovom slučaju intelektualne svojine. Logično, upotrebljavanje intelektualne svojine drugih ljudi je u tim slučajevima dozvoljeno, međutim, zahtijeva da se istim tim ljudima da zasluga za njihov doprinos sveukupnom razvoju nauke.

Jedan od najboljih načina za davanje zasluge jeste kroz citiranje tih izvora u naučnim ili drugim radovima. Citiranjem određenog izvora u svom radu, osim davanje zasluge prema ljudima koji posjeduju tu ideju, na taj način se i predstavlja čitaocu da taj rad je zasnovan na određenim priznatim naučnim radovima, što ga čini legitimnijim. Takođe, citiranjem se omogućava da se publici predstave izvori koji mogu biti povezani sa naučnom disciplinom koja se istražuje u samom radu.

I pored svega, plagiranje je danas, nažalost, veoma zastupljeno u akademskom svijetu. Generalno govoreći, postoje nekoliko tipova plagiranja zastupljenih, a to su: 

 • Kompletni plagijat – najekstremnija forma plagijata, gdje istraživač preuzme cijeli rad koji je neko drugi uradio i predstavi ga kao svoje.
 • Plagiranje na osnovu izvora – primjeri kada istraživač preuzme izvor koji je ne postoji ili je netačan; fabrikovanje podataka iz drugih izvora; korišćenje sekundarnih izvora, ali citiranje samo primarnih izvora.
 • Direktno plagiranje – dešava se kada autor rada kopita tekst drugog autora, riječ po riječ, bez adekvatnog citiranja.
 • Auto-plagiranje – dešava se kada autor iskoristi djelove iz njenih/njegovih prethodnih radova bez adekvatnog citiranja istih.
 • Plagiranje parafraziranjem – Najzastupljeniji vid plagiranja, kada autor parafrazira ideje i rečenice iz drugih radova, i predstavlja ih kao svoje. U ovom slučaju, iako su riječi drugačije (što je razlika u odnosu na direktno plagiranje) ideja rečenice ostaje ista, što dovodi do plagiranja.
 • Mozaičko plagiranje – preklapanje tuđih fraza (teksta) u okviru sopstvenog istraživanja.
 • Slučajno plagiranje – Kada se plagiranje desi u slučaju greške, slučajno ili zbog nemarljivosti. Međutim, i dalje se vodi kao oblik kršenja akademske časti i integriteta.

 

Iz svega navedenog, možemo zaključiti da je plagiranje jedna nečasna radnja, koja fundamentalno predstavlja krađu intelektualne svojine drugih ljudi, i kao takva je kažnjiva i ne treba se koristiti ni u kojem slučaju. Stoga je važno znati načine za izbjegavanje plagiranja, a neki od njih su:

 • Citiranjem sopstvenih izvora
 • Korišćenjem znakova izvoda i navoda prilikom citiranja rečenica koje su kopirane iz izvoda
 • Parafraziranjem
 • Prezentacijom sopstvenih ideja
 • Korišćenjem softvera za provjeru plagijata.

 

Izvori:

‘8 Most Common Types of Plagiarism to Stay Away From!’ 2018. Enago Academy (blog). 25 March 2018. https://www.enago.com/academy/fraud-research-many-types-plagiarism/.

‘Avoiding Plagiarism – Cite Your Source | Academic Integrity at MIT’. n.d. Accessed 23 March 2021. https://integrity.mit.edu/handbook/citing-your-sources/avoiding-plagiarism-cite-your-source.

‘Plagiarism | University of Oxford’. n.d. Accessed 23 March 2021. https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism.

‘Plagiarism’. 2021. In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Plagiarism&oldid=1013552006.

Calonia, Jennifer. 2019. ‘How To Avoid Plagiarism’. How to Avoid Plagiarism: 5 Easy Methods | Grammarly. 21 August 2019. https://www.grammarly.com/blog/5-most-effective-methods-for-avoiding-plagiarism/.

POVEZANE NOVOSTI